ഫാ.ടോം ഉഴുന്നാലിന്റെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാ ദിനം

മെൽബൺ: ഫാ. ടോം ഉഴുന്നാലിൽ ഭീകരരുടെ പിടിയിലായി ഒരു വർഷം തികയുന്ന മാർച്ച് 4-ാം തിയതി ( ശനിയാഴ്ച) പ്രാർത്ഥനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ മെൽബൺ സെന്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ രൂപതാ അദ്ധ്യക്ഷൻ മാർ ബോസ്‌കോ പുത്തൂർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മാർച്ച് 4-ാം തിയതി പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും പരിത്യാഗ പ്രവർത്തികളുടെയും ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സീറോ മലബാർ രൂപതാംഗങ്ങളോട്പിതാവ്സർക്കുലറിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രൂപതയിലെ എല്ലാ ഇടവകകളിലും മിഷനുകളിലും മാർച്ച് 5-ാം തിയതി ഞായറാഴ്ച ദിവ്യബലിയോട് ചേർന്ന് ആരാധനയും ഫാ.ടോമിന്റെ മോചനത്തിനായി മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തുവാൻ പിതാവ് ആഭ്യർത്ഥിച്ചു.