1-christmas-message-2014-page-001

Christmas Message 2014

 

2-circular-july-3rd-2017-page-001

 July 3rd 2017

3-circular-ettu-nomp-august-2017-page-001

Ettu Nomp 2017 

4-circular-on-marriage-equality-euthanasia-page-001

Marriage Equality & Euthanasia 

5-plebiscite-same-sex-marriage-english-page-001

Plebiscite – Same Sex Marriage 

6-circular-september-2017-page-001

 September 2017

7-circular-ockhi-2017-page-001

Ockhi 2017 

circular-3-july-2018-page-001

 July 3rd 2018

flood-relief-circular-august-2018-page-001

Flood Relief Fund -Aug 2018 

flood-relief-thanks-circular-page-001

 Flood Relief Thanks-Sep 2018

smym-circular-oct-2018-1

 Circular on Youth Week Oct-2018

circular

Safe Guarding-Xmas Circular Dec 2018 

circular-april-2019-page-001

 Prayer for Srilanka-April 2019

circular-may-2019-holy-qurbana-page-001

 Circular on Qurbana-May 2019-Mal

circular-t-may-2019-holy-qurbana-eng-2-revised-page-001

Circular on Qurbana-May 2019-Eng 

circular-oct-2019-australia-page-001

Circular: Mission Month October 2019 

circular-christmas-2019-page-001

Christmas 2019

bush-fire-appeal-circular-2020-page-001

Bush Fire Appeal 2020 Jan

0