0

മെൽബൺ സെന്റ് തോമസ് സീറോ-മലബാർ രൂപതയുടെ അധികാരപരിധി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ വിപുലീകരിച്ചു

മെൽബൺ: ന്യൂസിലന്റിനെയും ഓഷ്യാനിയയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ മെൽബൺ സെന്റ് തോമസ് സിറോ-മലബാർ രൂപതയുടെ അധികാരപരിധി വിപുലീകരിച്ചു. പൗരസ്ത്യ [...]